EDIFICII RELIGIOASE DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

 • BISERICA „SF. NICOLAE”, POPĂUŢI, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare (1496). Pictura interioară, de mare valoare, datează din secolul al XV-lea, păstrându-se parţial. Biserica a fost amplasată într-o poziţie strategică, fiind scut în faţa numeroaselor năvăliri ale duşmanilor. Din acest motiv, clădirii propriu zise a mănăstirii i-au fost adăugate ziduri trainice şi un turn de veghe, ceea ce-i conferă aspectul unei veritabile cetăţi. Faţada clădirii este realizată din benzi de cărămidă smălţuită şi discuri ceramice colorate, ornamente cu motive geometrice, faunistice şi heraldice. În prezent, vechiul zid ce înconjura mănăstirea a fost reconstruit pe vechea fundaţie, acest lăcaş sfânt recăpătându-şi măreţia de odinioară;
 • BISERICA „SF. NICOLAE” DOMNEASCĂ, DOROHOI, ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1495). Este construită în stil moldovenesc şi are o decoraţiune exterioară bogată, presărată cu elemente bizantine
 • MĂNĂSTIREA COŞULA, din localitatea cu acelaşi nume. Construită în timpul domniei lui Petru Rareş de către vistiernicul Mateiaș Coşulvei (1532), mai păstrează fresce originale de mare valoare (pictură murală) realizate între anii 1537 – 1681. În prezent este inclusă pe lista monumentelor istorice de interes naţional şi face obiectul unui proiect de reabilitarea şi includere în circuitul turistic depus de Consiliul Judeţean Botoşani pe Axa 5.1. a Programului Operaţional Regional
 • BISERICA ARMENEASCĂ „Sf. MARIA”BOTOŞANI (1350)- cea mai veche biserică din Botoşani
 • BISERICA „SF. GHEORGHE” – BOTOŞANI, ctitorie a Doamnei Elena Rareş, soţia domnitorului Petru Rareş, datează din anul 1551
 • BISERICA USPENIA, ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena, având pictura interioară refăcută complet după Revoluţia din 1989. În curtea bisericii tronează maiestuos statuia poetului naţional Mihai Eminescu, botezat în această biserică
 • MĂNĂSTIREA AGAFTON – CURTEŞTI, (la 4 km sud-vest de Botoşani), datează din secolul XVI
 • MĂNĂSTIREA VORONA (unde în prezent locuiesc călugăriţe) este cea mai importantă mănăstire din judeţ şi se află la 15 km sud – est de Botoşani. Începuturile sale datează din jurul anului 1600, când câţiva călugări veniţi din Rusia au construit aici o mică biserică din lemn. În anul 1835, arhimandritul Rafail a construit pe locul acesteia o biserică din zid cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. În preajma mănăstirii mai există încă două biserici, o bibliotecă cu fond de carte religios datând din secolele XVII-XIX şi spaţii de cazare pentru pelerini. Complexul mănăstiresc este situat la marginea unui frumos codru cu suprafaţa de 150 ha
 • SIHĂSTRIA VORONEI – Situat la 3 km sud-est de mănăstirea Vorona, în mijlocul unei păduri de stejari, fagi, ulmi şi frasini, aceasta reprezintă un schit de călugări. Biserica schitului a fost construită între anii 1830 – 1868, sub îndrumarea stareţului Rafail. Biserica de aici cu haramul „Buna vestire” are o frumoasă pictură originală, iar catapeteasma reprezintă o valoroasă operă de artă
 • MĂNĂSTIREA GOROVEI – Văculeşti (1742). Între anii 1740-1742, doi călugări au înălţat o biserică de lemn pe locul dat de Ioan Gorovei; biserica ce se păstrează până astăzi a fost construită între anii 1828-1834, de egumentul Macarie Jora. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1984-1985
 • SCHITUL FRUMUSICA (BALŞ)- Storeşti, Frumuşica. A fost înfiinţat de boierul Grigore Balş, în 1776, dar în acelaşi an i s-a dat foc, fiind graniţă între moşii. Biserica actuală a fost construită de Lascăr Sturdza şi Evghenia Ursachi în 1819. Închisă în 1870 de boierul Mavrocordat, aceasta a fost redeschisă abia în 1945, pentru puţin timp, întrucât comuniştii au închis-o din nou în 1959. Biserica şi schitul devin din nou loc de pelerinaj pentru enoriaşi după căderea comunismului
 • BISERICA „SF. ILIE” – BOTOŞANI, îşi are începuturile în anul 1778 ca biserică a Breslei Blănarilor, de renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni. Clopotniţa sa, de o remarcabilă valoare, ar merita să servească drept model tuturor acelora care ar dori să ridice locaşuri noi, după părerea marelui istoric Nicolae Iorga
 • BISERICA ROMANO – CATOLICĂ „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”- Botoşani, construită la mijlocul sec. XIX în manieră neogotică, este situată în vecinătatea Liceului A.T. Laurian.
 • BISERICA LIPOVENEASCĂ – BOTOŞANI. Actuala clădire a bisericii a fost înălţată pe locul unei vechi capele din lemn în anul 1853. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, un fond de carte veche religioasă (scris în limba slavonă) şi odoare lucrate cu rafinament artistic. Pe lângă această biserică funcţionează o şcoală, unde copiii de etnie lipovenească învaţă religia şi limba rusă

ISTORICUL MĂNĂSTIRII

Le monastere de Cochula, dep. de Botochani Aflată la 20 de km sud-est de Botoşani şi datând din 1535, Mănăstirea Coşula îşi întâmpină pelerinii şi vizitatorii cu pisania, aflată deasupra uşii de la intrare, „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, a binevoit pan Mateiaş, marele vistiernic de a zidi hramul Sfântului Nicolae, în mănăstirea lui la Miletin s-a început aprilie 23 şi s-a săvârşit în acelaşi an în anul 7043 ( 1535) septembrie 8 zile”.

mai multe

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro